Intuitivt, förenklat kundengagemang

Contact Center har fått en unik betydelse för finansinstituten, eftersom det har blivit "företagets ansikte utåt" för deras kunder. De vet att nyckeln till att behålla kundernas lojalitet är att hålla dem engagerade och ge dem en utmärkt upplevelse, oavsett om det sker via självbetjäning eller med hjälp av en agent.

Samtidigt utsätts finansinstituten för allt hårdare press från icke-traditionella finansiella leverantörer som använder innovation och teknik för att förbättra hur människor gör affärer. Flexibilitet är nu nyckeln och traditionella finansinstitut kan vara begränsade i sin förmåga att anpassa sig på grund av sina äldre system, egenutvecklade tekniker, brist på moderna API:er eller till och med säkerhetsproblem.

Äldre par tittar på surfplatta

Det är dynamiskt! Inte bara röst längre

När mer flexibel teknik kopplas till traditionella kärnsystem kan innovation lättare drivas genom hela institutionens infrastruktur. Genom att utnyttja sina kärnsystem och samtidigt komplettera dem med innovativa och mer anpassningsbara funktioner på digital nivå kommer finansiella organisationer att kunna hålla jämna steg med marknadens krav.

Verkligheten är att användarnas behov aldrig är statiska och den flexibilitet som ett helt integrerat tillvägagångssätt ger förväntas nu. En kund kan välja att starta ansökningsprocessen för en ny tjänst eller produkt på sin surfplatta, sedan slutföra processen på sin dator, kommunicera med en låne- eller hypoteksspecialist via sms och sedan underteckna dokumenten på kontoret. Kunderna förväntar sig att kunna använda den kommunikationskanal som bäst uppfyller deras behov vid varje tidpunkt.

Gör det möjligt för ditt finansinstitut att leverera tjänster som förväntat. Snabbt. På ett effektivt sätt.

Finansiella institutioner som ständigt blickar framåt kommer att kunna behålla en konkurrensfördel och dra nytta av den ökade flexibilitet som den digitala tekniken ger dem. De som inte gör det kommer inte att göra det.

Användningsfall
Att överträffa kundernas ständigt förändrade förväntningar
Kvinna som tänker
Användningsfall
Lösningsuppsättning
Tillämpad lösning
Användningsfall
Implementera en hybrid arbetsmiljö. Blandning av distans- och kontorsagenter.
Tillämpad lösning

Contact Center as a Service, Microsoft Teams används för kommunikation och samarbete inom organisationen. Samtal spelas in av QMS för handledning, coachning och utbildning av agenter. Alla samtalsposter bifogas till kundprofiler i CRM, tillsammans med sammanfattande anteckningar. SmartQuality används för att standardisera utvärderingar av handläggare, eliminera partiskhet och säkerställa att konsekventa prestationsbedömningar tillämpas. 100% samtal kan utvärderas för en fullständig bedömning av personalen, oavsett samtalsflöde.

Användningsfall
Bekräftelse av order för investeringsportfölj. Röst- och skärmbaserad kommunikation.
Tillämpad lösning

Hybrid driftsättning, Enghouse Connect integrerat med Cloud Contact Center för både kommunikation och samarbete. Beställningar - röst- och skärmbaserad information - spelas in av QMS for Cloud med indexering för enkel hämtning och uppspelning. CRM uppdateras med kundaktivitet. PCI-DSS-aktiverat för att bevara kundernas integritet och säkerhet för finansiell information.

Användningsfall
Kunderna förväntar sig att all kommunikation ska vara digital - från mobilen eller webbplatsen.
Tillämpad lösning

Kunderna erbjuds en rad olika digitala självbetjäningsalternativ som gör det möjligt för dem att interagera med talsvar och chatbottar för att själva lösa sina problem. Eskalering till en live-agent är alltid tillgänglig. Uppdaterad information, vägledning och tips och tricks kan tillhandahållas från kunskapsbasen i det format som kunden föredrar. All digital input och information läggs till i kundens CRM-profil. Kunderna kan proaktivt meddelas på det sätt de föredrar när de behöver kontaktas.

Användningsfall
Regelefterlevnad i alla verksamheter försvåras av geografiskt avlägsna agenter
Tillämpad lösning

Samtalsinspelning och kvalitetshantering används för att spela in alla inkommande och utgående samtal från handläggare. Varje skannat samtal analyseras och indexeras efter nyckelord, fraser eller termer. Content Analyzer granskar samtalen i realtid och identifierade problem utlöser specifika åtgärder eller meddelanden för omedelbar uppföljning. Alla samtal kan läggas till i kundens CRM-profil. SmartQuality säkerställer att alla handläggares beteende spåras korrekt och att undantag identifieras för coachning och utbildning.

Enghouse resurser
Tillgångar
Analytikerrapport
Är du redo att lära dig mer?
Lämna bara några få uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.
Få mer information
SV
Hoppa till innehåll