Kroniskt överväldigad. Underfinansierad. Underbemannad.

Hälso- och sjukvårdsbranschen har varit överväldigad av den senaste tidens covid-19-pandemi och den kroniska underfinansieringen av olika hälso- och sjukvårdstjänster under de senaste åren. Lägg därtill den ökande bristen på läkare, sjuksköterskor, vårdpersonal och administrativ personal som inte längre kan arbeta under dessa förhållanden och/eller är alltmer oroliga för ytterligare kriser.

Ett kontaktcenter kan bli den huvudsakliga kontaktpunkten för både inkommande och utgående "vid behov"-tjänster och löpande patientstöd. Vårdgivare och vårdrelaterade organisationer vet att det är av yttersta vikt att hålla patienterna engagerade och ge dem en snabb och empatisk upplevelse för att hålla patienternas rädsla i schack och samtidigt hjälpa alla att få en bättre övergripande vårdupplevelse.

Proaktiv kontra reaktiv patient- och vårdgivarengagemang

Samtidigt utsätts sjukvårdssystemen för allt större påtryckningar från icke-traditionella vårdgivare som använder innovation och teknik för att förbättra hur människor tar hand om sin hälsa. Flexibilitet är nu nyckeln, och traditionella sjukvårdssystem är vanligtvis mer begränsade i sin förmåga att anpassa sig på grund av sina äldre system, egenutvecklade tekniker, avsaknad av moderna API:er och i allt högre grad oro för den personliga integriteten och säkerheten för vårdinformation.

När mer flexibel teknik kopplas till traditionella kärnsystem blir det lättare att driva innovation i hela institutionens infrastruktur. Genom att utnyttja de äldre kärnsystemen och samtidigt komplettera dem med innovativa och mer anpassningsbara digitala funktioner, t.ex. SMS-varningar och röst- eller e-postmeddelanden, chatt och video, kan vårdorganisationerna hålla jämna steg med patienternas förändrade förväntningar.

Gör patient- och vårdgivarengagemang till en prioritet

Verkligheten är att sjukvården aldrig är statisk, och den flexibilitet som en helt integrerad strategi ger har nu blivit ett absolut krav. Digital teknik kan läggas till för att åtgärda eventuella specifika brister i den befintliga kapaciteten, samtidigt som både patienten och vårdgivaren får en mycket bättre upplevelse. En patient kan nu välja att ta kontakt med en vårdgivare hemma och få inledande vägledning för att hantera situationen via ett samtal, sms eller video, samtidigt som behovet av att åka till sjukhuset skjuts upp. Eller så kan de få viss hjälp under ett samtal, samtidigt som ett meddelande skickas till ambulans eller räddningstjänst. Patienter har vant sig vid att kunna använda den kommunikationskanal som bäst uppfyller deras behov när som helst i vardagen, och förväntningarna är att de ska kunna göra det även när de tar hand om sin hälsa.

Medicinsk yrkesutövare

Digital sjukvård Kan nu tillhandahållas till människor överallt

Sjukvårdssystem som ständigt blickar framåt kommer att kunna dra nytta av den ökade flexibilitet som den digitala tekniken ger dem. De kommer att kunna leverera bättre tjänster, snabbare och till en mer geografiskt spridd grupp människor som tidigare inte kunde få tillgång till avancerad sjukvård utan digitala verktyg och möjligheter.

Användningsfall
Utvecklas för att möta patienternas ständigt förändrade behov och förväntningar
Kvinnlig läkare med headset
Användningsfall
Lösningsuppsättning
Tillämpad lösning
Användningsfall
Proaktiv friskvård
Tillämpad lösning

AudioBranding för professionella meddelanden vid alla kontaktpunkter. Självbetjäning och röstbiometri för identitetsverifiering. Contact Center as a Service för omfattande inkommande och utgående patient- och personalkommunikation, med Microsoft Teams UC för förbättrat samarbete (inkl. Teams video) mellan vårdpersonal och utökat samarbete med patienter. Proaktiva utgående notifieringar kommunicerar med patienterna på de enheter de föredrar för att påminna dem om att följa specifika protokoll, fylla på recept och bekräfta kommande möten. SmartQuality används för att standardisera utvärderingar av vårdgivare och stödpersonal, eliminera fördomar och säkerställa att patienter behandlas med empati. AI Insights samlar in information från alla patientsamtal, identifierar eventuella allvarliga problem och säkerställer att patientjournalerna uppdateras med relevant information. Call Recording och QMS registrerar, indexerar, skyddar och krypterar alla patientsamtal - för uppföljning om så krävs.

Användningsfall
Patientengagemang och virtuella besök
Tillämpad lösning

Enghouse Connect integrerat med Cloud Contact Center för både kommunikation och samarbete. Patient/läkarsamtal genomförs via EnghouseUC videochat - med QMS for Cloud spelas samtalet in och indexeras för enkel hämtning och uppspelning. Samtalet transkriberas för att inkluderas i patientens EMR via CTI. HIPAA och alla andra sekretessbestämmelser följs.

Användningsfall
Inlämning av medicinska krav och försäkringsanspråk, uppdateringar av faktureringsstatus och betalningspåminnelser
Tillämpad lösning

Kunderna erbjuds en rad olika digitala självbetjäningsalternativ som gör det möjligt för dem att interagera med talsvar och chatbottar för att själva förenkla uppföljningen av sin kontostatus. Eskalering till en handläggare är alltid tillgänglig. Uppdaterad information för att göra ett försäkringsanspråk tillhandahålls från kunskapsbasen i det format som de föredrar. Outbound Notification skickar betalningspåminnelser och har ett gränssnitt mot PCI-DSS-betalningshantering som säkerställer att ingen finansiell information sparas. HIPAA respekteras.

Användningsfall
Förbättra patientupplevelsen
Tillämpad lösning

Samtalsinspelning och kvalitetshantering används för att spela in alla inkommande och utgående samtal. Varje samtal skannas, analyseras och indexeras för nyckelord, fraser eller termer. Content Analyzer granskar samtalen i realtid, identifierar problem och utlöser specifika åtgärder eller meddelanden för omedelbar uppföljning. Alla samtal kan bifogas till patientens EMR tillsammans med inspelningen. SmartQuality säkerställer att alla vårdgivares beteende spåras korrekt och att undantag identifieras för coachning och utbildning.

Enghouse resurser
Tillgångar
Analytikerrapport
Är du redo att lära dig mer?
Lämna bara några få uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.
Få mer information
SV
Hoppa till innehåll