Tillgänglighetspolicy

Tillgänglighetsutlåtande för Enghouse webbplats

Granskad för efterlevnad: November 2021 och senaste granskning av efterlevnad: januari 2024.

Sammanfattning
Innehåll på Enghouse webbplats som publicerats sedan den 1 november 2021 uppfyller WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) på nivå AA.

Åtgärder för att stödja tillgängligheten Enghouse vidtar följande åtgärder för att säkerställa tillgängligheten på Enghouse webbplats:

  • Inkludera tillgänglighet som ett krav för allt webbinnehåll. Innehållet måste uppfylla WCAG 2.0 AA och bör uppfylla AAA om det är möjligt.
  • Tilldela tydliga mål och ansvarsområden för tillgängligheten.
  • Se till att innehållsförfattarna har kunskap och färdigheter om tillgänglighet.
  • Inkludera tillgänglighet i alla våra interna policyer.
  • Användbarhetstest med en del av UAT-processen (User Acceptance Test).

Status för överensstämmelse
WCAG-standarden (Web Content Accessibility Guidelines) definierar krav för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Den definierar tre nivåer av överensstämmelse: Nivå A, Nivå AA och Nivå AAA. "Fullständig överensstämmelse" innebär att innehållet uppfyller alla WCAG-krav på den angivna nivån utan undantag.

Innehåll på Enghouse webbplats som publicerats sedan november 2021 överensstämmer med WCAG 2.0 nivå AA.

Återkoppling
Vi välkomnar din feedback om tillgängligheten på Enghouse webbplats. Meddela oss gärna om du stöter på hinder för tillgängligheten.

Vi svarar vanligtvis på tillgänglighetsfeedback via e-post inom 3-5 arbetsdagar. Ibland kan det ta upp till tre veckor.

Kompatibilitet med webbläsare och tekniska hjälpmedel Enghouse webbplats är utformad för att vara kompatibel med tekniska hjälpmedel och de två senaste versionerna av de vanligaste webbläsarna. I Internet Explorer 10, 11 och äldre webbläsare kan det hända att vissa delar av webbplatsen inte visas på ett optimalt sätt. Webbplatsen är inte utformad för Internet Explorer 9 och tidigare versioner.

Tekniska specifikationer
Enghouse webbplats förlitar sig på följande tekniker för överensstämmelse med WCAG 2.0:

  • HTML
  • WAI-ARIA
  • CSS
  • SVG

Följande tekniker används för att förbättra tillgängligheten och användarupplevelsen för alla:

  • JavaScript

Bedömningsmetod
Enghouse bedömde tillgängligheten på Enghouse webbplats genom självutvärdering.

Formellt intygande av detta tillgänglighetsutlåtande
Denna tillgänglighetsutredning har godkänts för användning av Enghouse Security and Compliance Director.

Den fleråriga tillgänglighetsplanen finns tillgänglig här för granskning: Enghouse Systems Limited Flerårig tillgänglighetsplan

Läs mer om
SV
Hoppa till innehåll